Markas Aurelijus. Stoicizmo imperatorius.

Markas Aurelijus

Markas Aurelijus buvo vienas iš garsiausių ir geriausiai vertinamų Romos imperatorių, kuris valdė nuo 161 iki 180 metų po Kristaus. Jis taip pat buvo rašymo gabumų turintis filosofas, kuris priklausė stoicizmo mokyklai ir parašė savo žinomiausią kūrinį “Sau pačiam” (Meditacijos).

Markas Aurelijus gimė 121 metais balandžio 26 dieną Romoje. Jo tėvas buvo kilmingas senatorius Marcus Annius Verus, o motina – Domitia Lucilla, turtinga ir kilni paveldėtoja. Markas augo kaip doras ir mokslui pasiryžęs jaunuolis, kuris nuo ankstyvo amžiaus domėjosi filosofija ir literatūra. Jis mokėsi graikų ir lotynų kalbų, retorikos, matematikos ir teisės.

Marko gyvenimas pasikeitė, kai jis buvo 17 metų. Tuometinis imperatorius Adrianas pastebėjo jo talentą ir išmintį ir nusprendė jį įtraukti į savo įpėdinių sąrašą. Jis pavedė jam vesti savo dukterėčią Anniją Faustiną ir pakeisti savo pavardę į Marcus Aelius Aurelius Verus. Jis taip pat davė jam galimybę mokytis pas geriausius mokytojus, tarp kurių buvo garsus oratorius ir gramatikas Markas Kornelijus Frontonas.

Adrianas mirė 138 metais ir jo įpėdinis tapo Antoninas Pijus, kuris patvirtino Marką kaip savo bendravaldį ir sūnų. Markas lojaliai tarnavo Antoninui ir dalyvavo valstybės reikaluose, bet taip pat tęsė savo filosofines studijas ir rašymą. Jis susipažino su stoicizmo doktrina, kuri teigia, kad žmogus turi siekti dorybės ir ramybės, nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių ir emocijų. Jis taip pat įkvėpė savo bendravaldį Lucijų Verą, kurio tėvas buvo Adrianas, susidomėti stoicizmu.

Antoninas Pijus mirė 161 metais ir Markas Aurelijus tapo imperatoriumi kartu su Lucijumi Veru. Jie buvo pirmieji bendravaldžiai Romos istorijoje, kurie dalinosi valdžią lygiomis teisėmis. Jie susidūrė su daugybe sunkumų, tokiais kaip karai su Parta ir germanais, maras, badas, potvyniai ir maištai. Markas Aurelijus stengėsi valdyti teisingai ir humaniškai, remdamasis savo filosofiniais principais. Jis taip pat rūpinosi savo piliečių gerove ir skatino mokslą, meną ir kultūrą.

Markas Aurelijus mirė 180 metais kovo 17 dieną Vindobonoje (dabar Viena). Jis paliko savo sūnų Komodą kaip vienintelį imperatoriumi, nors jis nebuvo patenkintas jo charakteriu ir elgesiu. Jis taip pat paliko savo kūrinį “Sau pačiam”, kuris yra laikomas vienu iš stoicizmo šedevrų. Tai yra rinkinys jo asmeninių užrašų apie gyvenimo prasmę, dorybę, mirtį, dievus ir žmogiškumą. Šie užrašai atspindi jo vidinę kovą su sunkumais ir jo pastangas gyventi pagal savo idealus.

Markas Aurelijus yra vertinamas kaip vienas iš didžiausių Romos imperatorių ir filosofų.

Kiti tekstai