Stoicizmas ir materialinės vertybės: kiek joms suteikti reikšmės?


Stoicizmas yra senovės graikų ir romėnų filosofijos kryptis, kuri skatina gyventi pagal prigimtį ir racionalumą, atsiribojant nuo emocijų ir išorinių aplinkybių. Stoikai laikė, kad žmogus turi siekti vidinės ramybės ir dorybės, nes tai yra vienintelės tikrosios gėrybės, o visa kita yra abejotina arba abejinga.

Materialinės vertybės, tokios kaip pinigai, turtas, garbė ar malonumas, stoikams nepriklausė nei prie gėrybių, nei prie blogybių kategorijos. Jie vadino jas „pasirinktinomis“ arba „atstumiamomis“ priklausomai nuo to, ar jos padeda ar trukdo žmogui gyventi pagal prigimtį. Tačiau stoikai nesmerkė materialinio gerovės siekimo, jei jis nesukeldavo afektų – pernelyg stiprių emocijų, kurios trukdo racionaliam mąstymui ir veikimui.

Stoikai teigė, kad žmogus turi suteikti materialinėms vertybėms tik tiek reikšmės, kiek jos yra naudingos jo dorybei ir bendram žmonijos gerovei. Jie ragino būti saikingais, kukliais ir nuoširdžiais savo poreikiuose ir troškimuose, nesitaikyti į tai, kas nepriklauso nuo mūsų valios, ir nepulti į neviltį ar pyktį dėl praradimų ar nesėkmių. Jie mokė, kad materialinės vertybės yra tik priemonės, o ne tikslas savaime.

Stoicizmas siūlo praktinius pratimus ir patarimus, kaip gyventi laimingiau ir protingiau nepaisant išorinių sunkumų ar vilionės. Kai kurie iš jų yra:

– Kasdien prisiminti mirties faktą ir savo gyvenimo trapumą, kad būtume dėkingi už tai, ką turime, ir nesilaikytume per daug prisirišę prie materialių dalykų.

– Kasdien sau priminti savo vertybes ir tikslus, kad neprarastume savo krypties ir neatsitrauktume nuo savo principų.

– Kasdien sau užduoti klausimus: ar aš elgiuosi teisingai? Ar aš darau tai, kas naudinga man ir kitiems? Ar aš mąstau racionaliai ir objektyviai? Ar aš kontroliuoju savo emocijas ir geismus?

– Kasdien stengtis patobulinti save kaip asmenybę ir kaip pilietį, mokydamiesi iš savo klaidų ir iš kitų žmonių patirties.

– Kasdien praktikuoti meditaciją ar maldą, kad nurimtume savo protą ir susitelktume į esmę.

– Kasdien būti dosnūs ir malonūs su kitais žmonėmis, nes mes visi esame vienos prigimties dalis ir turime bendrą likimą.

– Kasdien atlikti savo pareigas su entuziazmu ir atsidavimu, nes tai yra mūsų indėlis į pasaulio tvarką ir harmoniją.

– Kasdien būti pasirengusiems priimti tai, kas ateina su ramybe ir pasitikėjimu, nes tai yra prigimties valia ir mūsų likimas.

– Kasdien gyventi dabartyje ir mėgautis mažais dalykais, nes tai yra vienintelis laikas, kuris mums priklauso.

Stoicizmas yra gyvenimo būdas, kuris padeda mums būti stipresniais, išmintingesniais ir laimingesniais. Jis moko mus vertinti materialines vertybes teisingai ir santūriai, nes jos yra tik laikinos ir nepastovios. Jis skatina mus siekti dorybės ir racionalumo kaip vienintelio kelio į tikrąją laimę.

Stoicizmas. Kiti tekstai.