Seneka. Stoikas, dramaturgas, politinis veikėjas.

Seneka

Senekos biografija

Seneka buvo garsus Romos filosofas ir politikas, kuris gyveno I a. pr. m. e. ir I a. m. e. sandūroje. Jis buvo stoikų mokyklos narys ir Nerono mokytojas, taip pat talentingas dramaturgas ir rašytojas. Jo gyvenimas ir kūryba liudija jo moralinę drąsą, intelektualinį žavesį ir politinį meistriškumą.

Seneka gimė 4 m. pr. m. e. Kordoboje, Ispanijoje, turtingoje ir išsilavinusioje šeimoje. Jo tėvas buvo žymus retorikos mokytojas, o motina – kilminga dama. Seneka turėjo du brolius – Junijų Galioną ir Anėją Melą, kurie taip pat buvo svarbūs Romos imperijos gyvenime. Seneka vaikystėje persikėlė į Romą, kur mokėsi retorikos ir filosofijos pas įvairius mokytojus, tarp jų – pitagorininką Sotioną ir stoiką Atalą. Jis taip pat tapo vegetaru dėl religinių priežasčių, bet vėliau atsisakė šio gyvenimo būdo.

Seneka pradėjo savo karjerą kaip advokatas ir politikas, bet susirgo sunkia astma ir išvyko į Egiptą gydytis. Ten jis susipažino su savo įsesere Paulina, kurią vėliau vedė. Grįžęs į Romą, Seneka tęsė savo veiklą ir tapo kvestoriumi. Tačiau jis taip pat sukėlė pavydą ir neapykantą dviem imperatoriams – Kaligulai ir Klaudijui, kurie abu bandė jį nužudyti. Seneka išgyveno tik dėl to, kad Kaligula buvo perkalbėtas jo meilužės, o Klaudijus nusprendė jį ištremti į Korsiką.

Seneka praleido aštuonerius metus tremtyje, bet nesiliaudamas rašyti filosofinių traktatų ir laiškų savo draugams. Jis grįžo į Romą 49 m., kai Klaudijaus žmona Agripina jį paprašė tapti jos sūnaus Nerono mokytoju. Seneka sutiko ir kartu su pretorionų vadu Buru tapo Nerono patarėju ir draugu. Jis stengėsi formuoti Nerono charakterį pagal stoicizmo principus ir skatino jį būti teisingu ir atlaidžiu valdovu. Jis taip pat parašė keletą veikalų apie valdymo meną, tokie kaip “Apie atlaidumą” arba “Apie ramybę” .

Deja, Senekos pastangos nebuvo ilgalaikės. Neronas vis labiau tapo savanaudžiu, žiauriu ir neprognozuojamu imperatoriumi, kuris nesivaržydavo nužudyti savo priešų ar net savo artimųjų. Seneka suprato, kad negali daugiau kontroliuoti Nerono elgesio ir norėjo atsitraukti nuo politikos. Tačiau Neronas to neleido ir verčiau įtariai žvelgė į savo buvusią mokytoją. Galiausiai 65 m. Neronas apkaltino Seneką dalyvavimu sąmoksle prieš jį ir įsakė jam nusižudyti. Seneka pakluso imperatoriaus valiai ir atliko savo paskutinę ceremoniją su stoikišku ramumu ir drąsa.

Senekos filosofija

Senekos filosofija buvo pagrįsta stoicizmo doktrina, kuri teigia, kad tikrasis laimės šaltinis yra racionalumas, dorybė ir harmonija su gamtos tvarka. Jis tvirtino, kad žmogus turi siekti būti išmintingu (sapientia), teisingu (iustitia), drąsiu (fortitudo) ir saikingu (temperantia), nes tai yra pagrindinės dorybės (virtutes). Jis taip pat ragino žmogų atsiriboti nuo aistrų (passiones), kurios yra netinkami arba neproporcingi jausmai, tokie kaip pyktis (ira), baimė (timor), geismas (cupiditas) ar liūdesys (tristitia). Jis sakė, kad aistros yra blogio (malum) šaltinis ir trukdo žmogui pasiekti ramybę (tranquillitas) ir laimę (beatitudo).

Senekos filosofija nebuvo tik teorinio pobūdžio, bet taip pat praktinio. Jis rašė daugybę laiškų savo draugui Luciliui, kuriuose aiškino stoicizmo principus ir davė patarimų, kaip juos taikyti kasdieniame gyvenime. Jis taip pat parašė keletą traktatų apie moralines problemas, tokias kaip “Apie trumpumą gyvenimo”, “Apie draugystę”, “Apie ramybę” arba “Apie gyvenimo dovanojimą” . Jo filosofija turėjo didelę įtaką ne tik antikiniam pasauliui, bet taip pat viduramžiams ir renesansui.

Senekos filosofija taip pat pasireiškė jo literatūriniame kūryboje. Jis parašė devynias tragedijas pagal graikų mitologijos motyvus, tokias kaip “Medeja”, “Fedra”, “Oidipas” arba “Trojos moterys” . Jo tragedijose matyti jo stoicizmo požiūris į žmogaus likimą, kuris yra neišvengiamas ir nepriklausomas nuo jo valios. Jis taip pat parodė savo gebėjimą sukurti dramatiškus konfliktus tarp herojų ir dievų arba tarp herojų ir jų pačių aistrų.

Senekos įtaka stoicizmo filosofijai yra didelė. Jis ne tik tęsė ankstesnių stoikų tradiciją, bet ir praturtino ją savo originaliomis idėjomis ir stiliumi. Jis taip pat paveikė kitas filosofijos kryptis, tokias kaip neoplatonizmas ar krikščionybė. Jo kūryba buvo plačiai skaitoma ir vertinama per amžius.

Senekos literatūrinė įtaka

Jis įkvėpė tokius žymius rašytojus kaip Dante Alighieri, Michel de Montaigne ar William Shakespeare. Jo tragedijos turėjo didelę įtaką vokiečių klasikinei dramai (Goethe) ir prancūzų neoklasikinei dramai (Racine).

Seneka yra vienas iš tų filosofų, kurie ne tik mąsto apie gyvenimą, bet ir gyvena pagal savo mintis. Jis yra vienas iš tų rašytojų, kurie ne tik kuria grožinę literatūrą, bet ir siunčia prasmingas žinutes savo skaitytojams. Jis yra vienas iš tų žmonių, kurie ne tik kalba apie dorybę, bet ir rodo ją savo pavyzdžiu.

Kaip Seneka sakė: „Niekada nesibaigia tas laikas, kurio pakanka pradėti gyventi gerai“.

Kiti tekstai